ŚWIETLICA

               Od 1 września 2012 r. w naszej szkole działa świetlica szkolna, otwarta
w godz. 7.00- 15.15.  W zajęciach świetlicowych mogą brać udział wszyscy uczniowie, przede wszystkim dzieci z kl. I-III oraz oddziału przedszkolnego.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele naszej szkoły. Wyposażenie świetlicy stanowią m.in. sprzęt audiowizualny, tory przeszkód, materace, gry edukacyjne, umożliwiające relaks i odpoczynek. Dzieci mogą tu również odrabiać lekcje, korzystając ze wsparcia i opieki nauczycieli.

Stworzenie takiego miejsca było możliwe dzięki dobrej współpracy Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców oraz Wójtem Gminy Bielsk - p. Józefem Jerzym Rozkoszem, który przydzielił  ½ etatu świetlicy, uwzględniając prośbę i oczekiwania społeczności szkolnej.

Wykorzystując środki własne, szkoła przystosowała pomieszczenie klasowe na potrzeby świetlicy, m.in. zakupując meble. Z funduszy uzyskanych z akcji zbierania makulatury nabyliśmy gry, zabawki i wiele innych przedmiotów o charakterze edukacyjnym.

Świetlica cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Licznie i chętnie oraz bezpiecznie spędzają tu czas w oczekiwaniu na rodziców.

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy